Công nghệ

Sau đây là các thông tin liên quan tới công nghệ phát triển sản phẩm Expert ERP cũng như cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng như sau:

Framework

Cong nghe 1
.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime (CLR).

Program language

 
Cong nghe 2

C# (đọc là "C thăng" hay "C sharp" ("xi-sáp")) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch . NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java.

Database

 
Cong nghe 3

SQL Server là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual BASic,Oracle,Visual C…

Report

 
Cong nghe 4

Crystal Reports là công cụ tạo báo cáo và biểu đồ kết nối với (và kết xuất) đủ kiểu nguồn dữ liệu, kể cả Excel; cơ sở dữ liệu khách hàng như Access, FoxPro; cơ sở dữ liệu cấp doanh nghiệp như SQL Server, Oracle, IBM DB2, và Sybase.

Install Shield

 
Cong nghe 5

InstallShield là một công cụ phần mềm để tạo ra trình cài đặt hoặc đóng gói phần mềm, chủ yếu dành cho Microsoft Windows. Và nó được sử dụng để quản lý các ứng dụng phần mềm và các gói trên một loạt các thiết bị cầm tay và thiết bị di động.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây